Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

findmyway
16:24
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viabigevilgrin00 bigevilgrin00
findmyway
16:23
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacojest cojest
findmyway
16:22
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacojest cojest

July 05 2017

findmyway
20:27
Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku.
— Waldemar Łysiak, Konkwista.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
findmyway
20:27
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
findmyway
20:27
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viaMaryiczary Maryiczary

July 01 2017

findmyway
21:56

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaodnowa odnowa

April 19 2017

findmyway
10:24
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viawiecznosci wiecznosci
findmyway
10:22
8073 608c 390
Reposted fromoutoflove outoflove via13-days 13-days
findmyway
10:22
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk
findmyway
10:21
1732 247c 390
Reposted frommisiapa misiapa viameovv meovv
findmyway
10:20
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir viaBalladyna Balladyna
findmyway
10:17
Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted fromzoou zoou viaBalladyna Balladyna

April 06 2017

findmyway
21:01
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
20:59
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viapuszka puszka
findmyway
10:35
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
findmyway
10:34
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaczekoladowysen czekoladowysen
findmyway
10:34

March 28 2017

findmyway
11:00
Reposted frombluuu bluuu viawkoncuja wkoncuja
findmyway
11:00
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viawiecznosci wiecznosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl